VDG Consultancy

Management of people's business

Psychologische testen

Op een goede, gevalideerde, wijze inzicht krijgen in uzelf, uw team of uw gehele personeelsbestand.

VDG Consultancy maakt veelvuldig gebruik van psychologische testen tijdens training, coaching en adviestrajecten.  De gevalideerde testen geven inzicht in de kenmerken van een persoon, zoals bijvoorbeeld de BIG5. Deze test gaat uit van vijf persoonlijke kenmerken namelijk:

  • Extraversie
  • Altruïsme
  • Openheid
  • Consciensieusheid
  • Neurotisicme