VDG Consultancy

Management of people's business

Diensten


Het dienstenpakket van VDG Consultancy is dus gefundeerd op 3 pijlers:

sport, kennis en psychologie.

Bij de uitvoering van de diensten staat de aanpak staat, de ontwikkeling van medewerkers en teams en daarmee de ontwikkeling van organisaties, centraal. De aanpak is daarbij altijd prestatiegericht.

Daarmee zorgen we voor een unieke aanpak van:

  • Advies, Interim management
  • Training, Lezing, Gaming
  • Coaching